Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Valideren, een vak apart

ARTIKELBosch, Wies van den - 45–4 (2007)

SAMENVATTING

Ook forensisch psychiatrische patiënten hebben therapeuten nodig die echtheid, empathie en onvoorwaardelijke acceptatie kunnen opbrengen. Maar weinig therapeuten zijn bereid met deze patiënten te werken. Dit artikel bespreekt hoe validatie handvatten biedt aan (forensische) therapeuten in het ontwikkelen van en vast houden aan de therapeutische grondhouding. Validatie plaatst gedrag binnen een begrijpelijk kader. De niveau-indeling van validatie maakt het mogelijk jonge therapeuten te begeleiden bij het verwerven van begrip voor deze patiënten, wat in combinatie met interventies tot een therapeutische alliantie kan leiden, en deze kan versterken. Besproken wordt, onder andere aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe validatie geleerd kan worden.

SLEUTELWOORDEN

cliëntgerichte psychotherapie, validatie, forensische psychiatrie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.