Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Opereren op vreemd grondgebied. Kennis als toegangspoort tot contact bij de stoornis van Asperger

ARTIKELStinckens, Nele, & Becaus, Lieve - 46–1 (2008)

SAMENVATTING

Stoornisspecifieke kennis kan een waardevolle bijdrage leveren aan de cliëntgerichte persoonlijkheids- en therapietheorie. Het draagt bij tot een beter begrip van de processen die zich in de cliënt en in de therapeutische relatie manifesteren. Dit geldt in het bijzonder voor die problematieken waarbij ons alledaagse inleven en aanvaarden ontoereikend blijken. In dit artikel wordt de stoornis van Asperger onder de loep genomen. We vertrekken van de diagnostische criteria die zijn opgenomen in de DSM-IV-TR. Vervolgens belichten we de stoornis op een meer fenomenologische manier aan de hand van een concrete casus. Er wordt niet enkel stilgestaan bij het karakteristieke symptomenpalet, ook de specifieke leef- en belevingswereld wordt tot leven geroepen. Aangezien de stoornis vaak omschreven wordt als ‘sociale blindheid’ of ‘sociale bijziendheid’ besteden we ruime aandacht aan de typische interactiemoeilijkheden. Ook de moeilijkheden in het therapeutisch contact komen uitvoerig aan bod. In een tweede deel belichten we het psychotherapeutisch aanbod voor cliënten met de stoornis van Asperger. Er wordt stilgestaan bij de risico’s en uitdagingen in het therapeutisch werken met dergelijke cliënten. Een ‘aanbod op maat’ wordt voorgesteld dat tegemoet komt aan hun persoonseigen niveau van functioneren. De waarde van cliëntgericht-experiëntiële therapie wordt hierbij in de verf gezet.

SLEUTELWOORDEN

stoornisspecifieke kennis in cliëntgerichte therapietheorie, therapeutisch aanbod op maat, stoornis van Asperger

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.