Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Persoonsgerichte therapie: grondslagen en fundamentele inzichten

ARTIKELTudor, Keith - 46–2 (2008)

SAMENVATTING

Als we op reis gaan dan nemen we bepaalde dingen mee, waaronder: proviand, paspoort, preoccupaties en preconcepties. Wanneer we onderweg zijn als persoonsgericht therapeut of begeleider dan zitten ook onze eigen zienswijzen en aannames in de koffer; onder meer die over het menselijke organisme en de impact van de omgeving, over de manier waarop verandering kan plaatsvinden en over therapie. Dit artikel belicht die vanuit de grondslagen van de persoonsgerichte therapie, en overweegt wat de fundamenten van deze therapeutische benadering zijn en hoe die in bredere zin kunnen worden toegepast.

SLEUTELWOORDEN

persoonsgerichte therapie, grondslagen en fundamentele inzichten

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.