Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Empathie; acceptatiebereidheid en congruentie in de omgang met psychisch zieke patiënten: psycho-educatie met een persoonsgerichte oriëntering

ARTIKELLuderer, Hans-Jürgen - 46–2 (2008)

SAMENVATTING

Om te kunnen beslissen over het al dan niet te accepteren een bepaalde behandeling moet een patiënt beschikken over de juiste informatie wat betreft zijn ziekte, de behandeling en de risico’s daarvan. Bij mensen die lijden aan een psychische stoornis is het niet altijd even gemakkelijk om deze informatie over te brengen. Om dit te ondervangen wordt in deze bijdrage een model van cliëntgerichte psycho-educatie gepresenteerd dat zich richt op het innerlijke referentiekader van de patiënt. Dit innerlijke referentiekader wordt in aanzienlijke mate medebepaald door de psychische stoornis waar iemand aan lijdt. De therapeut kan dit benaderen via een aangepaste vorm van empathie, waarin hij zijn verwachtingen ten aanzien van de patiënt en zijn ziekte kan gebruiken. Het model wordt uitgewerkt en toegelicht aan de hand van voorbeelden van achtereenvolgens alcoholafhankelijkheid, schizofrenie en unipolaire depressie.

SLEUTELWOORDEN

cliëntgerichte psycho-educatie, alcoholafhankelijkheid, schizofrenie, unipolaire depressie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.