Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Dialoog tussen partners. Over de filosofie van Buber en cliëntgerichte partnerrelatietherapie

UIT DE OPLEIDING Horst-Floor, Margreet van der - 38–1 (2000)
Dit artikel is niet online beschikbaar.
Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor een scan/kopie:
secretariaat@tpep.nl

SAMENVATTING

In dit artikel wordt ingegaan op de filosofie van Martin Buber en de betekenis daarvan voor cliëntgerichte (partnerrelatie)therapie. Aandacht wordt onder meer besteed aan de dialoog tussen Buber en Rogers. Mijn conclusie is dat Buber voor de praktijk van de (individuele en partnerrelatie) cliëntgerichte psychotherapie slechts beperkte betekenis heeft. Bij het nadenken over het mensbeeld en de filosofische achtergrond van de cliëntgerichte psychotherapie is zijn filosofie echter zeer waardevol.

SLEUTELWOORDEN

partnerrelatietherapie, filosofie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.