Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

De ontwikkeling van Therapeutische Presentie: therapeutisch drummen en mindfulness-oefeningen

ARTIKELGeller, Shari - 47–4 (2009)

SAMENVATTING

Therapeutische presentie is een krachtige en zelfs essentiële houding om als therapeut tegenover de cliënt in te nemen. Het zich volledig op het moment richten en het zich ontvankelijk openstellen voor de diepgang van de ervaring van de cliënt, kan de therapeut helpen om meer empathisch, verbonden en oprecht te zijn, en meer in contact te komen met de eigen innerlijke ervaring van het zijn met de cliënt. Therapeutische presentie kan zowel helpen om de cliënt zich open en veilig genoeg te laten voelen om hun innerlijke wereld te onderzoeken als wel om de therapeutische relatie te verdiepen. Hoewel presentie niet in een sessie gegarandeerd kan worden, kunnen stappen worden gemaakt om de kans daarop zo groot mogelijk te maken. Het tot ontwikkeling brengen van presentie houdt ook in dat eventuele hindernissen voor het volledig aanwezig kunnen zijn, zoals stress, excessief plannen of denken, zelfverwaarlozing, onopgeloste zaken of moeilijke emoties, worden weggenomen.
In dit artikel worden twee specifieke manieren gepresenteerd om de presentie te ontwikkelen, namelijk therapeutisch drummen en mindfulness. Beide benaderingen worden uitgewerkt als methodes die niet alleen helpen om de stress weg te nemen, maar ook om een besef van het actuele moment – het ‘hier en nu’ – te laten groeien, en de banden met het zelf en de ander te versterken. Het aandacht besteden aan de manier waarop men therapeutische presentie tot ontwikkeling kan brengen en onderhouden wordt van essentieel belang gevonden, zowel voor therapeuten in opleiding als voor het optimaal functioneren van ervaren therapeuten.

SLEUTELWOORDEN

therapeutische presentie, relationele diepte, therapeutisch drummen, mindfulness

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.