Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Cliëntgerichte psychotherapie bij depressie

UIT DE OPLEIDING D’Hulster, Niky - 48–2 (2010)

SAMENVATTING

Deze bijdrage licht diverse toepassingsmogelijkheden toe van cliëntgerichte psychotherapie bij een depressieve patiënte aan de hand van eigen klinische ervaringen en de hierover bestaande literatuur.
Gebruikmakend van het faseringsschema van Swildens geef ik een overzicht van het therapieverloop bij een patiënte en differentieer ik primaire relatiefactoren en taakgerichte relatiefactoren. Binnen deze laatste groep bespreek ik verschillende procesdirectieve taken zoals beschreven door de auteurs Elliott en Rice.

SLEUTELWOORDEN

depressie, kortdurende cliëntgerichte psychotherapie, procesdirectief

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.