Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Van verwijdering naar verbondenheid

UIT DE PRAKTIJK Deij, Petra - 49–1 (2011)

SAMENVATTING

Emotionally focused therapy, EFT, is een bijzondere vorm van partnerrelatietherapie
waarbij drie perspectieven bij elkaar worden gebracht: het hechtings-, het systemische
en het experiëntiële perspectief. Liefde en emoties staan centraal, het gaat niet om
veranderingen in communicatie of praktische afspraken tussen partners. EFT wil
bereiken dat partners toegang hebben tot de eigen en elkaars kwetsbare primaire emoties
en de onderliggende hechtingsbehoeften. Het uiteindelijke doel van de therapie is de
aanvaarding en de mogelijkheid zichzelf en elkaar op constructieve en duidelijk wijze
vervulling te geven van deze behoeften. Als partners dit kunnen, zullen vertrouwen,
veiligheid en intimiteit in de relatie sterk toenemen.

SLEUTELWOORDEN

emotionally focused therapie, partnerrelatietherapie, hechting

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.