Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Geïntegreerde Evidentie. Over wetenschappelijk onderzoek in de cliëntgerichte psychotherapie

ARTIKELDoesum, Niels J,.van & Takens, Roelf Jan - 49–3 (2011)

SAMENVATTING

Dit artikel richt zich op het wetenschappelijk onderzoek in de cliëntgerichte psychotherapie. Met name de suprematie van de ‘Randomized Clinical Trial’ (RCT), die zowel wetenschappelijke als politieke consequenties heeft, is daarin nogal omstreden. De voornaamste argumenten tegen het exclusieve gebruik van de RCT worden kort samengevat, waarna er alternatieve onderzoeksmethoden worden besproken die daar wat betreft bewijskracht nauwelijks voor onderdoen. Een meer radicale oplossing is echter om de RCT helemaal niet meer te gebruiken bij onderzoek naar humanistische vormen van psychotherapie. Maar beter is wellicht om uitkomstenonderzoek te integreren met procesonderzoek. Herwaardering van het procesonderzoek kan leiden tot meer wetenschappelijke kennis omtrent de effectiviteit van psychotherapieën. Aan het eind van het artikel speculeren we over een internationaal en gestandaardiseerd onderzoeksproject volgens het LOFAR-model dat zich goed zou lenen voor de hier bepleitte geïntegreerde onderzoeksmethoden.

SLEUTELWOORDEN

psychotherapieonderzoek, RCT, uitkomstenonderzoek, procesonderzoek

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.