Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Een honds bestaan. Autobiografisch verhaal van een hechtingsstoornis

COLUMNLibbrecht, Hilde - 49–4 (2011)

SAMENVATTING

*

SLEUTELWOORDEN

*

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.