Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Muzikale empathie in experiëntiële kinderpsychotherapie

ARTIKELDierckx, Els - 50–4 (2012)

SAMENVATTING

Empathie is een vaardigheid die haar oorsprong vindt in de interactie tussen een
zuigeling en zijn primaire verzorger. Deze eerste contacten worden gekenmerkt door
de afwezigheid van de betekenis van woorden en de aanwezigheid van betekenisvolle
muzikale parameters. Hoewel we de muzikaliteit van het spreken beluisteren en
gebruiken om cliënten te begrijpen, accenten te leggen of pijnpunten op te merken,
zijn woorden de meest gebruikte methode om empathie uit te drukken. Is het mogelijk
om empathie ook op een muzikale manier uit te drukken? Kunnen we onze cliënten
op een muzikale manier ondersteunen in hun zoekproces? Kan muzikale empathie
een aanvulling zijn op de talige empathie? Of kunnen deze volwaardig naast elkaar
bestaan? In dit artikel vergelijk ik verbale empathievormen met enkele muzikale
basistechnieken vanuit de overtuiging dat er in een muzikaal therapeutisch proces soms
meer gezegd wordt dan met woorden.

SLEUTELWOORDEN

empathie, therapeutische basistechnieken, muzikale parameters, muziektherapie, kinderen

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.