Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Emotiegerichte psychotherapie: een introductie

ARTIKELTakens, Roelf Jan - 51–1 (2013)

SAMENVATTING

Zoals de auteur van dit artikel aangeeft is Emotion Focused Therapy (EFT) ‘booming’.
Dat geldt in het bijzonder voor de systeemvariant van deze nieuwste vorm van
cliëntgerichte psychotherapie. In dit artikel ligt de nadruk echter op de individuele
vorm van EFT, zoals door Greenberg en anderen is geïntroduceerd. Centraal in EFT
is het bewerken van inadequate emotionele belevingen. Daartoe moeten emoties eerst
volledig bewust ervaren worden. EFT kent methoden, zoals evocatieve ontvouwing,
focusing en stoelendialoog om dat te bewerkstelligen. Vervolgens kunnen emoties op hun
functionaliteit worden onderzocht. Veelal komt dat neer op het naar voren halen van de
‘primaire’ emoties achter de ‘secundaire’ emoties. De cliënt onderzoekt dan in hoeverre
deze primaire emoties beter passen bij het beeld dat hij van zichzelf en de omringende
wereld heeft. Indien nodig wordt gezocht naar alternatieve (betekenissen van) emotionele
belevingen (‘changing emotions by emotions’). Maar vaak wordt volstaan met een
betere regulering van de emoties. In dit artikel wordt een aantal basale uitgangspunten
van EFT besproken en wordt stilgestaan bij de verschillende procestaken die zich in de
therapeutische ontmoeting kunnen voordoen.

SLEUTELWOORDEN

emotiegerichte therapie, emotion-focused therapy, emotionally focused therapy, primaire en secundaire emoties, emotieregulatie, relatie- en taakprincipes, procestaken, evoceren, stoelendialoog

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.