Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Procesgerichte gesprekstherapie: enige gedachten over een procesbehandeling van normaal intelligente volwassenen met autismespectrumstoornissen (ASS)

REFLECTIEVuijk, Richard - 51–2 (2013)

SAMENVATTING

In dit artikel wordt een aanzet gegeven tot het nadenken over en verder exploreren van de toepassing van de procesgerichte gesprekstherapie bij normaal intelligente volwassenen met autismespectrumstoornissen (ASS). Na een beknopte definiëring van begrippen als proces, beleven en authentiek leven worden deze toegepast op de behandeling van normaal intelligente volwassenen met ASS: een oorspronkelijke symptoombehandeling die niet eindigt na de bewerking van het symptoom, maar die een vervolg kan krijgen met de bewerking van de hierop volgende existentiële levensvragen. Aan de hand van een concrete op de praktijk gebaseerde casus wordt deze werkwijze
toegelicht.

SLEUTELWOORDEN

procesgerichte gesprekstherapie, autismespectrumstoornissen, stoornis van Asperger

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.