Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Interview met Hans Peters

INTERVIEWAllemeersch, Bert & Colin, Willy - 52–3 (2014)

SAMENVATTING

Hans Peters maakte van 1990 tot 2003 deel uit
van de redactie van dit tijdschrift, waarvan de
laatste zeven jaar als eindredacteur. Reden voor
een terugblik. We spraken af in Breda, halverwege
Vlaanderen en zijn woonplaats voor een gesprek
over vroeger en nu, zijn belangstellingsvelden
en hoe hij terugkijkt op die boeiende periode als
pedagoog/psycholoog en eindredacteur.
De twee Vlamingen waarmee hij in de redactie
samenwerkte zijn de enig overgebleven redactieleden
die ook nu nog deel uitmaken van de
redactie. Het werd dus een blij weerzien na zijn
plotselinge afscheid. Het werk als redacteur en
later eindredacteur heeft hij met veel plezier
gedaan, hierbij voortreffelijk ondersteund door de
toenmalige secretaresse Wilma Pot. Dat plezier zat
voor hem zowel in de betrokkenheid op het vakinhoudelijke vlak – als (eind)redacteur
krijg je alle potentiële publicaties onder ogen – als op het organisatorische vlak:
het voorzitten van de redactievergaderingen, de contacten met de beide besturen,
het meewerken aan het onderbrengen van het tijdschrift bij de Tijdstroom. Vooral
dit laatste heeft hij als een mijlpaal ervaren in het (voort)bestaan van het tijdschrift.
Helaas noopte een ernstig vertrouwensprobleem met het toenmalige VCgP-bestuur
hem zijn functie op te geven. De Nederlandse Vereniging kende toen een periode van
instabiliteit die mede zijn vertrek als eindredacteur inleidde. Het was een tijd waarin
nogal wat moest worden geïmproviseerd, maar waarin de redactie overeind bleef.

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.