Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Wat cliënten ons vertellen over psychotherapie. Een kwalitatief onderzoek naar veranderingen en veranderingsmechanismen

ARTIKELStinckens, Nele, Geys, Kimmi, Vos, Eline, Vrancken, Mieke, Smits, Dave, & Claes, Laurence - 53–1 (2015)

SAMENVATTING

Onderzoek heeft overtuigend aangetoond dat psychotherapie effectief en klinisch relevant
is. Een kleine minderheid verslechtert echter of haakt vroegtijdig af. Wat tot nog toe
minder opgehelderd werd, is het proces achter deze positieve of negatieve veranderingen.
In dit artikel pogen we te begrijpen hoe en waarom psychotherapie werkt, door de
cliënten zelf aan het woord te laten.
Vastgesteld werd dat cliënten een brede waaier van helpende gebeurtenissen
identificeerden. Het verwerven van inzicht kwam als belangrijkste
veranderingsmechanisme naar voren. Spontaan werd minder verwezen naar
de gemeenschappelijk werkzame factoren, maar wanneer deze processen als
antwoordopties werden aangeboden, kregen ze wel meer gewicht.
Hoewel in traditioneel psychotherapieonderzoek symptoomreductie als belangrijke (en
vaak enige) veranderingsindicator naar voren wordt geschoven, werd deze categorie
door cliënten zelf weinig verwoord of aangeduid.

SLEUTELWOORDEN

therapeutisch proces, helpende gebeurtenissen, kwalitatieve verandering, veranderingsmechanismen, inzicht, helpende gebeurtenissen

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.