Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Werken aan interpersoonlijke en intrapsychische angst middels een empathisch afgestemde therapeutische relatie

ARTIKELVanaerschot, Greet - 53–4 (2015)

SAMENVATTING

Dit artikel beschrijft een cliëntgericht-experiëntiële psychotherapiebenadering waarin zowel interpersoonlijke als intrapsychische problematische belevingen worden bewerkt bij cliënten met zelfstoornissen ten gevolge van een interpersoonlijk trauma, door middel
van de interactie met een emotioneel betrokken en empathisch afgestemde therapeut.

Met de helpende aanwezigheid van de therapeut beginnen deze ernstig gekwetste cliënten hun maladaptieve, blokkerende of overweldigende angsten en de daaraan ten grondslag liggende ervaringen te onderzoeken en te bewerken; bovendien gaan ze experimenteren met het zoeken van nabijheid en intimiteit voor troost en bevestiging. Hierdoor wordt hun zelf sterker, hun vermogen om zichzelf te troosten groeit, en ze beginnen zich veiliger te voelen bij zichzelf en in hun interpersoonlijke relaties.

SLEUTELWOORDEN

angst, relationeel trauma, empathische afstemming, fragiel proces, hechting

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.