Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Blijf toch bij me, verder na een affaire (2015). Utrecht: Kosmos uitgevers.

BOEKBESPREKINGDeij, Petra - 53–4 (2015)

VOORVERTONING

Emotionally-focused couple therapy (EFT) is binnen de systeemtherapie bezig met een gestage opmars. Bij EFT staat het zoeken naar verbinding tussen stellen centraal, via het onderzoeken van vastgelopen patronen en met name onderliggende (hechtings)emoties en behoeften. EFT gebruikt onder andere experiëntiële interventies om onderliggende hechtingsangsten en onbeantwoorde hechtingsbehoeftes te bereiken. Sue Johnson, een van de grondleggers van EFT, heeft een aantal prettig leesbare boeken voor cliënten en therapeuten geschreven, zoals Houd me vast (2009) en Laat me niet los (2014). Voor therapeuten is het boek The practice of emotionally focused couple therapy (2004) een aanrader. Het boek Blijf toch bij me, geschreven voor met name cliënten, maar ook therapeuten, past binnen deze trend. Relatie­ en gezinstherapeut Petra Deij schrij...

 

door Vliet, Marieke van

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.