Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

En als zij erover spreken...

Psychotherapeutisch omgaan met suïcidale cliënten

UIT DE PRAKTIJKGreet Vanaerschot - 54–3 (2016)

VOORVERTONING

In deze bijdrage wordt ingegaan op therapeutische omgangswijzen met suïcidaliteit. Als psychotherapeuten krijgen we in de loop van een langerdurende psychotherapie regelmatig te maken met cliënten die doodsverlangens uiten. Psychotherapeutisch werken met suïcidale cliënten is mijns inziens niet hetzelfde als risico-inschatting, al is dit laatste ook steeds aangewezen; er is dus een spanningsveld tussen beide benaderingen. Op basis van mijn ervaring als ambulant werkende psychotherapeute wil ik een aantal handvatten voor de praktijk beschrijven die mijns inziens relevant zijn in het therapeutisch werken met ernstig suïcidale cliënten. Mijn werkwijze sluit aan bij de principes van de Aeschi-groep, die empathie en de inzet van de therapeutische relatie beklemtonen als basisprincipes in het werken met suïcidale cliënten. Twee bijdrag...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.