Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Verslag junidag VVCEPC, thema ‘Identiteit’, 3 juni 2016, Leuven

CONGRESVERSLAGHeidi Deknudt - 54–3 (2016)

VOORVERTONING

Wat is onze identiteit? Iedereen is steeds op zoek naar zichzelf, naar zichzelf ten opzichte van de ander en naar zijn plaats in de wereld: daar ging het op deze dag over. Dit werd opgevat in de twee richtingen, vanuit de stelling ‘dat wat geldt voor de cliënt, ook geldt voor de therapeut’. Vanuit de cliënt komen in therapiegesprekken vooral vragen naar de identiteit, naar het ideaalbeeld en de weg daar naartoe, naar de verlangens en naar de plaats in de wereld aan de orde. Dit is een universeel, existentieel thema. Vanuit de therapeut komen dezer dagen ook vragen rond de identiteit, in het licht van erkenning en terugbetaling van de psychothera- pie in België. Wie ben je als psycho- therapeut,hoevrijbenjehierin?Wat is het verschil met counseling? Hoe gaan we om met de verantwoorde- lijkheid die een erkenning met zich meebrengt? ...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.