Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Focussen en Dromen

UIT DE PRAKTIJKVries de, Aaffien - 54–4 (2016)

VOORVERTONING

In de rust van de nacht beleeft een mens rare avonturen. Deze droomavonturen die zich lijken te onttrekken aan alle wetten van de logica blijken een belangrijke bron van energie, beweging, levenskracht en zingeving. De geschenken uit deze bron zijn goed verpakt en het lijkt soms niet eenvoudig de diepere betekenis ervan te begrijpen. Wie echter de moeite neemt om het geschenk uit te pakken en nader te beschouwen vindt verrassing, bemoediging en nieuwe energie. In dit artikel wil ik de focussende benadering toelichten om de betekenis van de droom te ontrafelen. In de visie van Gendlin (1986) is er maar één persoon die de symbolentaal van de droom kan interpreteren en dat is de dromer zelf. Meestal is daarbij echter wel enige hulp geboden. Dat komt doordat de dromer de neiging heeft de droom te interpreteren vanuit de beperkte blik van h...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.