Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Verstaanbare taal

COLUMNGerrits Jans, Marcel - 55–1 (2017)

VOORVERTONING

In de krant las ik dat mensen tegenwoor- dig geen hobby’s meer hebben, maar passies. Omdat ik liever niet voor ouderwets versleten word deel ik u mee dat taal een van mijn passies is. Daar zal het gevolgde gymnasiumonderwijs zeker een rol in hebben gespeeld. Medeleerling Fredie zou over de vorige zin geroepen hebben: daar zit een alliteratie in! Zo werd taalkundige interesse, of passie, gevoed, wat later van grote waarde bleek te zijn voor het vak van psychotherapeut. In gesprekstherapie – what’s in a name – is taal het voertuig, en dient daarin vele doelen, zoals informatie-overdracht, het verstehen van cliënten, en de co-creation of meaning. Op het PCE-congres in New York, afgelopen zomer, ging de eerste keynote, van Bill Stiles, meteen over taal. Aansprekend vond ik dat woorden een historicity kunnen hebben, waarmee Stiles b...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.