Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Eugene T. Gendlin, 1926 – 2017

REFLECTIETon Coffeng - 55–3 (2017)

VOORVERTONING

Begin mei kwam het bericht dat Eugene Gendlin was overleden. Een lichte schok ging door me heen. Nog kort geleden was hij 90 geworden. Het bericht stemde me ook verdrietig. De grondlegger van focusing was weggevallen, de centrale persoon in de focusinggemeenschap. Ik besefte hoe belangrijk zijn werk is geweest voor de client-centered en experiëntiële psychotherapie en daarbuiten. De persoon Gendlin en zijn werk zijn in dit nummer al uitvoeriger besproken door Mia Leijssen en Frans Depestele. Ik houd het bij enkele notities.De eerste keer zag ik Gendlin in 1979, toen hij sprak op een internationaal psychotherapie-congres in Amsterdam. Een deftig congres met beroemdhe- den. Toen Gendlin het woord kreeg begroette hij het gehoor met een infomeel “hi”. Een golf van ontspanning ging door de zaal. Hij begon zijn voordracht met het benadru...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.