Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Heropvoeding

COLUMNMarcel Gerrits Jans - 55–3 (2017)

VOORVERTONING

Hilde Libbrecht schrijft in haar column in het vorige nummer van dit tijdschrift dat ze eigenlijk een pleidooi had willen houden voor de langdurige psychotherapie. Maar de casus die haar daartoe inspireerde bleek bij nader inzien slechts 21 sessies beslagen te hebben. Is deze column dan wél een pleidooi voor langdurige behandeling? Zo is het niet begonnen, het nam zijn aanvang met een constatering: dat sommige therapieën erg lang blijken te duren, zelfs zo lang dat de vraag zich wel eens opdringt of ik iets verkeerd doe. Tegelijkertijd kan ik niet bedenken wat ik dan anders had moeten doen. Ik heb het beste gegeven dat ik in me heb, met al mijn opleidingen, ervaring en oefening – ik geloof niet dat cliënten daar door gedupeerd zijn. Aldus kom ik zo langzamerhand tot het inzicht dat sommige cliënten deze lange duur echt nodig heb...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.