Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Maximale toenadering met optimale distantie: zelfonthulling van de psychotherapeut

UIT DE PRAKTIJKAnnemarie Snijder, Pia Doornbos, Els Luyendijk, Carla van der Moolen, Harry Mul & Hugo Wolters - 55–4 (2017)

VOORVERTONING

In deze reflectie vindt de lezer een weergave van de mogelijkheden en beperkingen van de zelfonthulling van de psychotherapeut binnen de therapeutische relatie, zoals deze onderzocht werden door de leden van de Werkgroep Psychotherapie Noord Nederland. De gedachtewisseling ging niet alleen over de definities van de gehanteerde begrippen maar ook over de toepassing daarvan. Het uitgangspunt in onze discussies was de opvatting dat de optimale afstand die een therapeut in een psychotherapie moet bewaren ook het maximum van een mogelijke zelfonthulling bepaalt. Zoals we kunnen lezen in het Leerboek Gesprekstherapie over de cliëntgerichte benadering (Lietaer, 1991) poneert de therapeut zich bij een zelfonthulling als een reëel persoon en kan, indien nodig, hierdoor de afstand tot de cliënt iets verkleinen. Een andere houding treffen we aan...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.