Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

De kwetsbaarheid van de therapeutische relatie bij een fragiel proces: Balanceren tussen appèl en afwijzing als beginnend therapeut

UIT DE PRAKTIJKEvie Kins, Willy Colin & Greet Vanaerschot - 56–2 (2018)

VOORVERTONING

Cliënten met fragiele processen stellen je als therapeut voor een heuse uitdaging. Hun fragiele belevingswijze kenmerkt zich door moeilijkheden om de aandacht te richten naar de eigen beleving en de intensiteit ervan te reguleren. Daarnaast is er ook weinig ruimte voor de beleving van de ander. Deze moeilijkheden belemmeren de stabiliteit van hun interpersoonlijke contacten. Relaties worden vaak ervaren als een strijd voor het behoud van hun innerlijke leven (Vanaerschot, 2006, 2008). De relationele impact van het fragiel proces laat zich uiteraard ook voelen binnen de therapeutische relatie. Therapeuten voelen zich vaak onder druk gezet en gemanipuleerd tot een bepaalde relationele positie vanuit een dwingend appèl van de cliënt. Maladaptieve relationele patronen worden op die manier herhaald, waardoor de kans op relatiebreuken aanzie...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.