Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Living Forward

Gendlins erfenis als inspiratie voor psychotherapie en leven

ARTIKELMia Leijssen - 56–4 (2018)

SAMENVATTING

Living forward verwijst naar het doorgaande levensproces, de drijvende kracht die het organisme aanzet tot voorwaarts leven, de moeilijk te definiëren levensstroom die werkzaam is in de natuur, in de mens, in het universum. De bijdrage is geordend vanuit vier vragen: 1.Wat kunnen we verstaan onder ‘living forward’? 2. Hoe kom je ermee in contact? 3. Hoe kan therapie dat contact faciliteren? 4. Zijn er nog meer mogelijkheden in contact met living forward dan we nu aanwenden? Daarbij worden vijf paradigmashiften geëxpliciteerd die aanwezig zijn in Gendlin’s werk. Zonder diepgaand verstaan van de cruciale verschuivingen die Gendlin in het therapielandschap introduceerde, kan de experiëntiële benadering en het focussen veel frustratie en weerstand oproepen. Tenslotte wordt verduidelijkt hoe verbinding met living forward resulteert in ‘pure kwaliteiten’ die erkenning geven aan de onlosmakelijke verbondenheid van lichamelijke, interpersoonlijke, intrapsychische en universele spirituele processen.

SLEUTELWOORDEN

Focusing, levensenergie, lichaam, relaties, innerlijke relatie, spiritualiteit, existentieel welzijn

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.