Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Cursus focussen: een onderbenut potentieel in de therapiewereld

UIT DE PRAKTIJKChris Van de Veire - 57–1 (2019)

VOORVERTONING

Gendlin heeft zijn experiëntiële gedachtengoed op verschillende manieren in de wereld gezet. Focusing Oriented Therapy (FOT) heeft vooral binnen cliëntgerichte kringen ingang gevonden. Daarnaast was Gendlin er een groot voorstander van om focussen ruimer te verspreiden dan in het veld van de psychotherapie en als methode aan te leren in alle mogelijke contexten. Zo organiseerde hij de eerste changes groups waaruit zich de praktijk van het focuspartnerschap ontwikkelde, los van de therapeutische context. Ondertussen hebben focustrainers wereldwijd een indrukwekkende expertise opgebouwd in het doorgeven van kennis, het trainen van vaardigheden en het cultiveren van attitudes die eigen zijn aan deze methodiek.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.