Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Innerlijke vijanden ... bestaan niet

E-mail interview met Ann Weiser Cornell

INTERVIEWAaffien de Vries - 57–1 (2019)

VOORVERTONING

Ann Weiser Cornell, afgestudeerd in de taalwetenschappen, is internationaal gezien ongetwijfeld de meest bekende focusingtrainer. Zij gaf en geeft lezingen en workshops in meer dan twintig landen, haar boeken en handleidingen zijn in elf talen vertaald. Ann woont in Berkeley, Californië. Naar aanleiding van haar lezing op het VPEP congres in mei 2019 is het idee ontstaan Ann te interviewen. In verband met haar drukke agenda ziet zij geen kans om een live interview af te geven. Wel is Ann bereid tot een e-mailwisseling. Achtereenvolgens komen in aparte paragrafen de volgende onderwerpen aan bod: een kennismaking met Ann, focusing als zelfhulpmethodiek en focusing in therapie, de vraag of iedereen kan focussen en of er contra-indicaties zijn, het nut van focusing voor de therapeut, de problemen rond het aanleren van focusing, het model v...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.