Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Verstrikt raken en jezelf weer bevrijden. De therapeutische interactie in Focusing Oriented Therapy (FOT)

ARTIKELÁrpi Süle - 57–3 (2019)

SAMENVATTING

Aan de hand van het concept ‘self-in-presence’ wordt stilgestaan bij de manier waarop de structuurgebonden ervaringswijze van de cliënt de therapeutische relatie en het functioneren van de therapeut kan beïnvloeden. Het verstrikt raken in en zich weer bevrijden van een structuurgebonden ervaringswijze kan echter ook een functie hebben in het therapeutische proces. Doordat de therapeut de ervaringswijze van de cliënt zelf ook beleefd heeft, kan ze een felt sense laten vormen die ook de living forward van de situatie omvat. Als gevolg hiervan neemt de therapeut soms een nieuwe relationele opstelling aan die tot een correctieve interactionele ervaring kan leiden bij de cliënt.

SLEUTELWOORDEN

structuurgebonden ervaring, therapeutische relatie, self-in-presence, innerlijke ruimte

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.