Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

De ‘eenzame stoel’-techniek. Pleidooi voor de innerlijke criticus van de therapeut

ARTIKELHilde Libbrecht - 57–4 (2019)

SAMENVATTING

Dit artikel neemt de lezer mee in een zoektocht naar wat de persoonsgerichte therapie onderscheidt van andere psycho­therapierichtingen. Aan de hand van de eigen evolutie onder­ zoekt de auteur welke verschuivingen de cliëntgerichte therapie heeft gemaakt doorheen de tijd. Veel van haar kenmerken zijn ongetwijfeld blijven staan, doch onszelf definiëren als de som van een aantal eigenschappen gaat voorbij aan het onderliggen­de persoonsgerichte paradigma. Aangetoond wordt dat binnen een context waarin de rode loper uitgerold wordt voor de domi­nantie van het medisch model in de geestelijke gezondheidszorg op grond van neoliberale waarden, het persoonsgerichte para­digma nog steeds controversieel is.

SLEUTELWOORDEN

cliëntgericht paradigma, identiteit, ideologie, wetenschap

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.