Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Hoop en hopeloosheid in emotion-focused therapie

ARTIKELStefaan Decroos - 57–4 (2019)

SAMENVATTING

Het samenspel van verwachten en verlangen maakt van hoop en hopeloosheid complexe emoties. Hoewel we de neiging hebben hoop met open armen te ontvangen en hopeloosheid liever uit de weg gaan, kunnen beide emoties van nut zijn en beweging genereren (in hun primair adaptieve vorm), én ons doen vastlo­pen (in hun primair maladaptieve en secundair reactieve vorm). Het dilemma te blijven hopen of hoop te laten varen na een doelblokkade of verlieservaring maakt deel uit van ons bestaan, hopen tegen beter weten in kan ons doen stagneren. Toegang vinden tot adaptieve hoop en hopeloosheid is een proces dat therapeutisch gefaciliteerd maar niet geforceerd kan worden.

SLEUTELWOORDEN

hoop, hopeloosheid, rouw, emotion-focused therapie, emotietypes

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.