Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Focussen met je levensknoop

ARTIKELChris Van de Veire, Sofie Verdegem en Isolde Roose - 58–1 (2020)

SAMENVATTING

In dit artikel beschrijven de auteurs het Treasure Maps-model dat Ann Weiser Cornell en Barbara McGavin ontwikkeld hebben, gebaseerd op het gedachtegoed van Gendlin. Dit model stelt een manier van focussen voor met verschillende deelzelven van de cliënt die samen een hardnekkig patroon vormen, een levensknoop. Vanuit een houding van self-in-presence zijn wordt via een uitnodigende taal een empathische relatie geïnstalleerd met de verschillende deelzelven om een transformatie teweeg te brengen in de levensknoop en in de hele leefwereld van de cliënt. Het model wordt met casusfragmenten geïllustreerd.

SLEUTELWOORDEN

focussen, levensknoop, self-in-presence, deelzelven

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.