Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Reactie op het boek 'Het misverstand psychotherapie' van Flip Jan van Oenen

FORUMHenk Kik - 58–1 (2020)

VOORVERTONING

De GGZ staat onder druk in Nederland. Wie kennis neemt van de (sociale) media leest het dagelijks: het moet anders, er moet vernieuwd worden. Helaas leidt dit in toenemende mate tot verdeeldheid. Voor- en tegenstanders van ‘De nieuwe GGZ’ (Delespaul e.a., 2016; Van Os, 2014), voor- en tegenstanders van evidence-based behandelingen, voor- en tegenstanders van ‘psychopathologie’, voor- en tegenstanders van de DSM-5. Aan de roep ‘Het moet anders binnen de GGZ’ ligt frustratie ten grondslag. Sinds de invoering van ons huidige zorgstelsel, in 2008, hebben in de grote zorginstellingen evidence-based behandelingen, richtlijnen en zorgpaden een dwingend karakter gekregen. Kwaliteitssystemen werden ingevoerd maar de impact van deze systemen op de kwaliteit van de zorg is in de praktijk klein (Van Geffen, 2019).

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.