Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Wat een kind je laat voelen

Focussend aan de slag rond het contact tijdens teamsupervisie in de jeugdhulp

UIT DE PRAKTIJKErwin Vlerick - 58–2 (2020)

VOORVERTONING

Vanuit mijn functie als kinder- en jongerenpsycholoog in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg begeleid ik regelmatig supervisiemomenten van hulpverleners in de jeugdhulp. Dit kan gaan om volledige teams van bijvoorbeeld een leefgroep in een begeleidingstehuis, maar evengoed om enkele belangrijke vertegenwoordigers rond het kind of een jongere zoals een zorgcoördinator, individueel begeleider of contextbegeleider. Dit aanbod is een deelwerking van het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid (WINGG/Crosslink) en beoogt o.a. de deskundigheidsbevordering omtrent geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context. Intersectorale uitwisseling van expertise wordt er sterk aangemoedigd.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.