Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Reactie op het commentaar van Henk Kik op het boek ‘Het misverstand psychotherapie’ van Flip Jan van Oenen

FORUMFlip Jan van Oenen - 58–2 (2020)

VOORVERTONING

Collega Henk Kik (2020) wijdt in de Forumrubriek van het laatste tijdschriftnummer een beschouwing aan mijn boek ‘Het misverstand psychotherapie’ (2019). Zijn persoonlijke reflecties kunnen de nodige misverstanden doen ontstaan over wat ik feitelijk schrijf en wil zeggen in het boek. Ik beschrijf in dit stuk de belangrijkste vragen en thema’s die in het boek aan de orde komen, en bespreek daarbij de diverse kanttekeningen die Kik erbij plaatst. Omdat het gaat om vragen en thema’s die het vakgebied in het hart treffen, waardoor persoonlijke geraaktheid op de loer ligt, streef ik er daarbij naar steeds onderscheid te maken tussen feitelijkheid en mening. Het boek begint met een weergave van de wetenschappelijke onderzoeksresultaten van de laatste decennia op het gebied van de effectiviteit van psychotherapie. Kik uit – op niet mi...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.