Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Experiëntiële assistentie in focusing-georiënteerde supervisie

ARTIKELClaude Missiaen en Sofie Verdegem - 58–3 (2020)

SAMENVATTING

In dit artikel wordt de methodiek van experiëntiële assistentie in groepssupervisie voorgesteld. De werkwijze wordt verhelderd vanuit de fenomenologische achtergrond van focusing. In deze vorm van supervisie worden zowel cliënt als therapeut vertegenwoordigd door medesupervisanten. Zij nemen aan de supervisie deel vanuit deze posities. Het beleven en na-beleven van de groepsleden wordt expliciet geïntegreerd in de supervisiesituatie en wordt gecombineerd met de inhoud of theoretische achtergrondinformatie. De supervisant-therapeut wordt gevraagd om geregeld een pauze te nemen om contact te maken met zijn belevingsstroom op dat moment. De concrete werkwijze wordt geïllustreerd aan de hand van twee focusing-georiënteerde supervisiesessies.
Trefwoorden
groepssupervisie, experiëntieel, focusing

SLEUTELWOORDEN

groepssupervisie, experiëntieel, focusing

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.