Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Humor als microproces

Van destructieve naar constructieve humor in een interactioneel en experiëntieel therapietraject

ARTIKELJef Donders - 58–4 (2020)

SAMENVATTING

Het gebruik van humor is alomtegenwoordig in onze maatschappij, in mijn eigen leven en in dat van mijn cliënten. Desondanks viel het me op hoe weinig er geschreven wordt over de manier waarop we ons er als psychotherapeut toe kunnen verhouden. Ik ben in de literatuur op zoek gegaan naar verschillende manieren om humor beter te begrijpen en heb deze inzichten geïntegreerd binnen een experiëntieel en interactioneel kader. Aan de hand van enkele vignetten beschrijf ik het gelaagde karakter van humor als microproces binnen een therapeutisch traject.

SLEUTELWOORDEN

Humor, experiëntieel, interactioneel, microproces, groei

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.