Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Samen op weg doorheen het land der onaffe zaken

Werken met unfinished business

UIT DE PRAKTIJKLynn Van den Eynde en Willy Colin - 59–1 (2021)

VOORVERTONING

In deze bijdrage breng ik graag verslag uit van mijn zoektocht in het werken met onaffe zaken, ook wel unfinished business genoemd. Ik baseer me daarvoor op het cliëntgericht-experiëntiële gedachtegoed, meer bepaald op de emotion-focused therapy (EFT) van Elliott, Watson, Goldman en Greenberg (2004). Theorie en praktijk tracht ik zoveel mogelijk met elkaar te verbinden. Jullie zullen dan ook kennismaken met twee cliënten. Samen met hen ging ik op pad doorheen het land der onaffe zaken. De praktijkervaringen in deze bijdrage verwijzen steeds naar de therapeutische interventies van de eerste auteur.

 

SLEUTELWOORDEN

EFT, unfinished business

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.