Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Aanwezig op afstand

Kwalitatief onderzoek naar de ervaring van persoonsgerichte psychotherapeuten met videotherapie ten tijde van de corona-pandemie

ARTIKELSigrid Vandepitte - 59–3 (2021)

SAMENVATTING

Dit kwalitatief onderzoek exploreert hoe Nederlandse en Vlaamse psychotherapeuten videotherapie, ten gevolge van de verplichting tot telewerk tijdens de coronacrisis van 2020, hebben ervaren. Uit analyse van de tien diepte-interviews blijkt dat therapeuten zich gedwongen voelden om de omschakeling naar videotherapie te maken. Therapeuten stelden vast dat hun vertrouwde therapeutische kader zich niet zomaar liet vertalen naar een digitale omgeving. Het niet samen lichamelijk aanwezig zijn had verschillende consequenties, onder andere op het vlak van veiligheid, vertrouwelijkheid en therapeutische interventies. Men voelde zich ontwricht. Er zijn aanwijzingen dat het gevoel van elkaar echt te ontmoeten lager ligt dan in reguliere therapie. Dit zou invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de therapeutische relatie. Het artikel besluit met aanbevelingen.

SLEUTELWOORDEN

videotherapie, beeldbellen, online werken

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.