Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

De simultane actie-observatie strategie

Een psychodrama-gerelateerde methodiek voor dyadische conflictrelaties

ARTIKELLeni Verhofstadt-Denève - 59–4 (2021)

SAMENVATTING

In dit artikel wordt een psychodrama-gerelateerde strategie voorgesteld voor de behandeling van conflictueuze dyadische relaties. Empathisch ondersteunde, directe interpersoonlijke dialogen tussen de twee aanwezige protagonisten worden stap voor stap voorbereid door indirecte intra-persoonlijke fenomenologische dialogen waarin beide protagonisten simultaan ageren als actor en observator doorheen de ‘simultane actie-observatie strategie’ (SA-OS). Het eerste deel exploreert de theoretische achtergrond met speciale accentuering van het fenomenologisch-dialectisch persoonsmodel (Fe-Di PModel). Het tweede deel presenteert de vijf behandelstadia met een analyse van de dialectisch agerende tegenstellingservaringen tussen de betrokken persoonsdimensies doorheen de actie- en observatiemodi voor beide protagonisten. De bedoeling is om via een intense in vivo ontmoeting wederzijds de empathische accuraatheid bij te sturen als noodzakelijke basis voor het verdiepen en harmoniseren van de relatie.

SLEUTELWOORDEN

SA-OS, psychodrama, dialectiek, Fe-Di PModel, empathische accuraatheid

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.