Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Zonder historie geen heden, zonder heden geen toekomst

TEN GELEIDEHans Peters - 35–1 (1997)

Zoals elke vereniging had ook de Vereniging voor Rogeriaanse Therapie in het verleden de behoefte op gezette tijden mededelingen aan haar leden te doen. De gebruikelijke weg hiertoe was het voltypen van een aantal pagina’s A4-formaat, er een nietje doorheen slaan, het geheel de naam Mededelingenblad meegeven en het tegen ‘periodiekentarief’ per post versturen. Het bestuur was zijn boodschap kwiit, de leden konden zich de verstrekte informatie al dan niet ter harte nemen. Zo ging het tot 1984 in zijn werk.

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.