Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Het meervoud van empathie

Meerstemmigheid van de eerste grondhouding in experiëntiële groepspsychotherapie

ARTIKELHanne Roelandt - 60–1 (2022)

SAMENVATTING

Empathie is één van de breedst gedocumenteerde en onderzochte grondhoudingen binnen het cliëntgerichte therapieveld. Het concept werd doorheen de tijd zorgvuldig uitgepuurd als een complex afstemmingsproces tussen twee referentiekaders (dat van de therapeut en dat van de cliënt) en zo gedefinieerd als bij uitstek dialogisch van aard. Dit artikel wil bijdragen aan de vertaling van de grondhouding binnen het kader van groepstherapie. De rijkdom aan betekenislagen die zich in de vele ruimtes van de groep ontvouwt, noopt tot het herdenken van het dialogisch concept van empathie met respect voor de specificiteit, nuances en schakeringen van het nauw luisteren en procesmatig afstemmen in de groep. De grondhouding ‘empathie’ wordt daartoe heroverwogen en gespecificeerd in de verschillende werkruimtes van de groep.

SLEUTELWOORDEN

Ervaringsgerichte groepstherapie, empathie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.