Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 2 2021

TEN GELEIDEÁrpi Süle - 59–2 (2021)

Het omgaan met culturele diversiteit in psychotherapie is een centraal thema in ons lentenummer. In een bijdrage vanuit de praktijk beschrijft Florence Malherbe haar eigen ervaring in het werken in groepsverband met niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Je in een context te begeven waarin je als therapeut letterlijk en figuurlijk buiten je com- fortzone werkt, is een uitdaging. Het is mooi als je daarbij toch ruimte kan creëren waarin zinvolle ontmoetingen plaatsvinden tussen jongeren die ontworteld en in een existentieel onzekere situatie leven. Met het beschrijven van haar groep wil ze graag haar ervaring delen met andere therapeuten om het werken met jongere en andere vluchtelingen dichterbij te brengen.

Aansluitend bij dit thema kunt u een interview lezen met Anton Hafkenscheid over zijn ervaringen met en gedachten over het werken met oorlogsgetroffenen, veteranen en (getraumatiseerde) vluchtelingen. Is het mogelijk om een interactionele invalshoek aan te wenden in het werken met deze populatie? En hoe doe je dat dan? In een gesprek met Árpi Süle vertelt hij over zijn zesendertig jaar werkervaring en formuleert hij interessante stand- punten hierover.

Tot onze spijt moesten we onlangs afscheid nemen van een gewaardeerde Nederlandse collega, Manu Dehouck. Op onze website en Facebookpagina kon u al een kort In memoriam lezen. In dit nummer leest u hoe Marjolijn Nijrolder, een nauwe collega van Manu, afscheid van hem nam.

In onze onderzoeksrubriek vindt u een pleidooi voor meer aandacht voor zingeving in onze therapieën of #ZIN-IN. Sofie Verdegem bespreekt een meta-analyse van Vos en Vitali uit 2018 over de effecten van meaning-centered therapies op levenskwaliteit en stress.

Deze keer hebben we twee columns en mogelijk zal dit in de toekomst nog meer voorkomen. De columns blijken graag gelezen – we horen lezers soms zeggen dat als ze een nieuw nummer in de bus krijgen ze eerst met de column beginnen. Onze vaste columniste, Hilde Libbrecht, gaat verder in op het thema maakbaarheid uit haar vorige column. In ‘De ontbrekende sok’ maakt ze ons deelgenoot van haar eigen transitieproces. De gastcolumn wordt deze keer verzorgd door Ilse Goossens. Ze schrijft over parallellen en verschillen waarmee je als therapeute in coronatijden geconfronteerd wordt, onder de titel ‘Besmetting’.

Maud Schaepkens heeft voor ons het interview met Damiaan Denys verslagen dat in het begin van dit jaar door The School of Life Amsterdam georganiseerd werd naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek ‘Het tekort van het teveel’.

Mick Cooper en John Norcross gaven een online- workshop over het personaliseren van de psychotherapie, met andere woorden over het bevragen en rekening houden met de voorkeuren van de cliënt in de behandeling. Bij dit verslag door Árpi Süle krijgt u ook de Nederlandstalige vertaling van de C-NIP vragenlijst, die door deze onderzoekers ont- wikkeld werd om de voorkeuren van cliënten met betrekking tot hun behandeling te meten. Deze vragenlijst kunt u ook van onze website downloaden en vrij gebruiken.

Ten slotte krijgt u ook vijf recensies van vorig jaar verschenen boeken te lezen. Marion Verkade geeft een grondige bespreking van het lijvig ‘Handboek behandeling van seksueel afwijkend gedrag’. Ayse Dogan sluit aan bij het thema cultuursensitief werken met haar recensie van een boek over therapeuten en cliënten die meerdere talen spreken. Lizet Gijsbers heeft voor ons het boek van Catheleyne van der Laan gelezen waarin ze enkele menselijke verhalen vertelt die achter een DSM-5-classificatie schuilgaan. Op hoe ons lichaamsbeeld ontstaat in de interactie met onze omgeving en welke implicaties dit heeft in onze hedendaagse westerse samenleving, krijgt u een inkijkje door de bespreking van het boek ‘Psychologie van het uiterlijk’ door Nicolette Bosselaar. Ten laatste bespreekt Lieselotte Smaers het ‘Basisboek affectregulerende vaktherapie’ waarin de verschillende non-verbale ervaringsgerichte therapievormen voor kinderen een kader krijgen in de hechtings- en mentalisatietheorie.

Uit naam van de redactie wens ik aan al onze lezers veel leesplezier! Árpi Süle

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.