Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

De geblesseerde hoogbegaafde

Herkennen van en werken met hoogbegaafde cliënten

UIT DE PRAKTIJKKirsten Copier - 60–2 (2022)

VOORVERTONING

Mijn enthousiasme over het onderwerp hoogbegaafdheid en het werken met mensen die psychische klachten hebben, als gevolg van het niet (voldoende) onderkend hebben hiervan, komt voort uit mijn eigen ervaring. Nadat ik een aantal jaren geleden een burn-out had, kwam ik tot het inzicht dat het kennen van mezelf en het eindelijk onderkennen dat ik zelf hoogbegaafd ben essentieel was om te herstellen. Dit was een proces van zowel opluchting en erkenning, als een rouwproces om het niet geweten hebben en de impact ervan op mijn leven tot dan. Vervolgens lag het werken met cliënten met psychische klachten, mede als gevolg van (niet onder- kende) hoogbegaafdheid voor de hand. Het blijkt, nu ik tweeënhalf jaar in mijn eigen praktijk werk waarin ik me specifiek op deze groep richt, dat ik cliënten iets kan bieden waar veel vraag naar is. Ik spree...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.