Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Dicht bij de eigen passie, met aandacht voor het geheel van het leven

Een interview met Grieteke Pool

INTERVIEWRenate Geuzinge - 60–3 (2022)

VOORVERTONING

Eind vorig jaar is Grieteke Pool toegetreden tot de redactieraad van ons tijdschrift. Via dit interview, waarin we een aantal thema’s bevragen, willen we de lezers kennis laten maken met de persoon achter een naam.

Grieteke heeft verschillende taken in haar werkzame leven. Ze is als universitair docent parttime verbonden aan de afdeling Health Psychology (UMC Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen). Daarnaast is ze hoofddocent bij de postdoctorale psychologie opleiding (PPO) in Groningen, verantwoordelijk voor een blok ‘Stoornissen met somatische symptomen’ in de gz-opleiding, als voor het blok ‘Persoonsgerichte en experiëntiële psychotherapie’ (PEPT) in de opleiding voor klinisch psychologen en psychotherapeuten (KP/PT). Ook is ze hoofddocent van de opleiding lichaamsgerichte psychologie van het Nederlands Instituut v...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.