Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Spelen in een onveilige wereld

Het speltherapeutisch proces van een kind met een fragiel proces

UIT DE PRAKTIJKLine Jehoul, Willy Colin & Greet Vanaerschot - 60–4 (2022)

VOORVERTONING

Het installeren van een therapeutische werkrelatie met cliënten met een fragiel proces is voor zowel cliënt als therapeut een heuse uitdaging. Cliënten met een fragiele belevingswijze ervaren moeilijkheden om zich naar de eigen beleving te richten en de intensiteit ervan te reguleren (Vanaerschot, 2006). Het verplaatsen in de beleving van de ander is moeilijk en kan gepaard gaan met de angst dat de eigen beleving wordt vernietigd. Dit kan de stabiliteit van interpersoonlijke contacten belemmeren (Vanaerschot, 2006, 2008). Er is al veel geschreven over het therapeutisch proces met volwassenen met een fragiel-procesfunctioneren, maar nog weinig over hoe dit eruitziet bij kinderen. In dit artikel belicht ik het speltherapeutisch proces van een achtjarig jongetje met gehechtheidstrauma en een daaruit voortkomend fragiel proces. Ik belicht ...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.