Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

De paradoxale spreidstand van de therapeut

Enkele reflecties en vragen bij het thema van de Junidag ‘De wereld in de therapeut'

REFLECTIETrees Depoorter - 60–4 (2022)

VOORVERTONING

De Junidag van VVCEPC ging dit jaar over een zeer evident gegeven – zo evident dat we geneigd zijn het te vergeten – namelijk dat je je als psychotherapeut of counselor steeds in de wereld bevindt. Psychotherapie is immers niet iets dat in een achterkamertje gebeurt en verder los staat van de rest van de maatschappij, maar is diep verweven in het maatschappelijk weefsel. Cliëntgerichte psychotherapeuten focussen zich graag (en goed) op de persoon voor zich, het hier-en-nu van het therapeutische contact en de individuele belevingswereld van hun cliënten, maar riskeren zo soms onvoldoende stil te staan bij de impact van collectieve processen en de paradoxale rol die we hierin spelen. Aan de hand van een aantal bedenkingen en vragen wil ik onszelf – mezelf incluis – aanporren om zich hier meer rekenschap van te geven.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.