Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

In welke sociale laag je (niet) uitkomt

COLUMNMarcel Gerrits Jans - 61–2 (2023)

VOORVERTONING

Zijn studie- en werkomstandigheden houden cliënt Boris gevangen in een dysthym toestandsbeeld, waarbij ik er zelf voor moet waken niet ook door zijn machteloosheid besmet te raken. Soms denk ik: had dat diploma in het hoger beroepsonderwijs (hbo) maar nooit gehaald, dan had je nu niet aan die hoge standaarden hoeven te voldoen. Het wordt zo zoetjesaan duidelijk dat Boris niet in het oog springt met een taal- of rekenkundig talent, en anderen, die vlotter, of intellectueel meer gedreven zijn, hem voorbijstreven. In de gloednieuwe sociologische indeling van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) maakt Boris op het eerste oog onderdeel uit van de zogenoemde ‘jongere kans- rijken’, mensen die gekenmerkt worden door een goede opleiding, een charmant voorkomen, computervaardigheden en informerende en stimulerende hulpbronnen in de vorm ...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.