Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Kwatra, A., Timulak, L., Lu Huixian, S., Joyce, C., & Creaner, M. (2022). Transforming emotional pain: An emotion-focused workbook Routledge.

BOEKBESPREKINGThijs Vanhie - 61–2 (2023)

VOORVERTONING

Dit werkboek is een verlengstuk van het eerder verschenen boek: Transforming emotional pain in psychotherapy. An emotion-focused approach (Timulak, 2015; Verheul, 2020b). Daar legt Ladislav Timulak een brede theoretische basis en richt hij zich vooral tot psychotherapeuten die geïnteresseerd zijn in het transdiagnostisch behandelen van emotionele pijn. Dit recent verschenen werkboek is een bondigere en meer pragmatische versie waarmee hij en zijn mede-auteurs een breder publiek hopen te bereiken. Het wordt aangeboden als een zelfhulpboek voor mensen die alleen aan de slag willen gaan met het bewerken van hun emoties of voor cliënten die tussen de therapiesessies door thuis verder willen werken aan het transformeren van hun emoties. Het boek kan door zijn bredere bereik helpen om een gezonde omgang met emoties te bevorderen in de samenle...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.