Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Piet Verhagen & Arnout ter Haar (red.) (2022). Leerboek Groepspsychotherapie. De Tijdstroom.

BOEKBESPREKINGHilde Libbrecht - 61–2 (2023)

VOORVERTONING

Dit boek ambieert een update te zijn van het vorige leerboek van Tom Berk dat dateert van 2005. Het boek heeft een uitgesproken interpersoonlijke oriëntatie; oude relatiepatronen worden opgeroepen en bewerkt in de groepssetting. De groep is niet alleen een cirkel maar ook een circulair proces. The­rapeuten dienen naast het eigen referentiekader ook kennis te hebben van de groepsdynamica. Deel één beschrijft de evolutie van de groepspsy­chotherapie, deel twee vertrekt vanuit dat dubbele referentiekader, en deel drie staat stil bij de setting en diversiteit. Een laatste deel behandelt opleiding en innovatie in het Nederlandse landschap. De hoofdstukken worden aangevuld met kadertjes waarin een belangrijk figuur uit de groeps­therapie of een kernbegrip worden toegelicht. Bijvoorbeeld het vaak schimmige begrip ‘projectie­ve identific...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.